หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  Link

  

ศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนการกำลังสำรอง

 

ตำรา


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน


ยินดีต้อนรับสู่ระบบ e-Learning รร.กสร.ศสร 

แผนกการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการศึกษา
โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง 
เปิดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ แก่กำลังพล ดังนี้
1.วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2. วิชาการทะเบียนพล
3. วิชาการเรียกและส่งพล
4. วิชาการกำลังสำรอง
5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ

1. หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสรุ่นที่ 23 (จำนวน 30 นาย)
- ลงทะเบียนเรียน 12-15 มิ.ย.55
- เริ่มเรียน 16-30 มิ.ย.55
2. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 25 (จำนวน 61 นาย)
- ลงทะเบียน 1-6 ก.ค.55
- เริ่มเรียน 7-29 ก.ค.55

 


วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
หลักสูตร/วิชา
หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่น 24
(กิจกรรมเสริม 5 วิชาหลัก 20%)
การศึกษาเพิ่มเติมความรู้ นายทหารสัสดี
(กิจกรรมเสริม 5 วิชาหลัก 20%)
การศึกษาเพิ่มเติมความรู้ นายสิบสัสดี
(กิจกรรมเสริม 4 วิชาหลัก 20%)
วิชาการกำลังสำรองสำหรับ นศท.
นศท.
หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น
วิชาการกำลังสำรองสำหรับกำลังพล รร.กสร.ศสร
พัฒนากำลังพล
               ดำเนินการโดยแผนกการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

  Admin Message

  Download
o คู่มือสำหรับผู้เรียน
o คู่มือ E-learning
o E-Book 
o ตำราเอกสารการเรียน
  วีดีโอแนะนำการใช้งาน
แนะนำการลงทะเบียน

แนะนำการเรียน
Copyright © 2007 www.learnsquare.com, All rights reserved.
  license agreement  Version : 2.5.1